1.
Cẩm Thạch N, Hoàng Ngọc N, Văn Tuyến N. MỐI LIÊN QUAN CỦA TỶ SỐ APOLIPOPROTEIN B/A-I VỚI NHỒI MÁU NÃO DO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH LỚN. VMJ [Internet]. 27 Tháng Tư 2022 [cited 21 Tháng Năm 2022];513(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2352