1.
Văn Tuấn N, Thị Hà Linh P. RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2. VMJ [Internet]. 27 Tháng Tư 2022 [cited 23 Tháng Năm 2022];513(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2353