1.
Minh Kha N, Nguyễn Phương Hải T, Đại Cường T, Hữu Chinh T, Phương Quỳnh Trà My V, Thị Kim Xuân T, Văn Sỹ H. BIẾN ĐỔI NHỊP TIM VÀ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN VIỆT NAM CÓ BỆNH LÝ TIM MẠCH. VMJ [Internet]. 27 Tháng Tư 2022 [cited 21 Tháng Năm 2022];513(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2355