1.
Thu Quỳnh N, Khải Hoàn Đàm, Thị Thanh Châm B, Thị Loan N, Duy Thư N, Hoài Anh T, Thị Mai Anh N. ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN VÀ POLYSACARID TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU ĐẲNG SÂM THU HÁI TẠI SỦNG TRÁI - HÀ GIANG. VMJ [Internet]. 27 Tháng Tư 2022 [cited 21 Tháng Năm 2022];513(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2357