1.
Ngọc Như Khuê N, Thị Quỳnh Hậu V, Anh Khoa N, Phúc L, Hữu Huyên N. ĐẶC ĐIỂM HẬU COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021. VMJ [Internet]. 27 Tháng Tư 2022 [cited 28 Tháng Năm 2022];513(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2362