1.
Văn Công C, Sỹ Quân V. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ LAO NÃO, MÀNG NÃO – PHÂN TÍCH 45 TRƯỜNG HỢP CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG. VMJ [Internet]. 22 Tháng Sáu 2022 [cited 26 Tháng Sáu 2022];515(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2662