1.
Vĩnh Niên L, Nguyệt Quỳnh Mai N. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN VÀ VAI TRÒ CỦA 1,5-ANHYDROGLUCITOL TRONG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT. VMJ [Internet]. 22 Tháng Sáu 2022 [cited 26 Tháng Sáu 2022];515(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2670