1.
Thị Ngọc Lương V, Văn Dinh N, Sơn Tùng N. THỰC TRẠNG TỰ CHĂM SÓC VÀ NHU CẦU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI PHƯỜNG VỊ XUYÊN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021. VMJ [Internet]. 22 Tháng Sáu 2022 [cited 26 Tháng Sáu 2022];515(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2675