1.
Mạnh Duy T, Ngọc Khôi N, Như Hồ N. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG NHÓM KHÁNG SINH CARBAPENEM TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN. VMJ [Internet]. 22 Tháng Sáu 2022 [cited 27 Tháng Sáu 2022];515(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2677