1.
Văn Hùng P, Thị Kiều N, Hữu Thiển Đoàn, Hồng Trâm T. ĐẶC ĐIỂM MICROALBUMIN NIỆU CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ [Internet]. 22 Tháng Sáu 2022 [cited 27 Tháng Sáu 2022];515(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2684