1.
Mạnh Hùng T. KHÁNG SINH ĐỒ VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA CÁC BỆNH NHÂN VIÊM MÀNG NÃO ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG. VMJ [Internet]. 22 Tháng Sáu 2022 [cited 29 Tháng Năm 2023];515(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2686