1.
Hồng Minh N, Thị Lan Hương N, Thị Hà N, Hùng Dũng Đặng. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI CHẤP NHẬN CỦA CHA/MẸ CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI. VMJ [Internet]. 22 Tháng Sáu 2022 [cited 27 Tháng Sáu 2022];515(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2687