1.
Y HỌC VIỆT NAM TC. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 489 - THÁNG 4 - SỐ 1 - 2020. VMJ [Internet]. 29 Tháng Sáu 2022 [cited 24 Tháng Bảy 2024];489(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2837