1.
Thị Hinh V, Văn Liệu N, Đoàn Thuỷ N, Huệ Linh T, Thu Hà N, Thị Hậu K, Ngọc Huyền P. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TEST THẦN KINH TỰ CHỦ TRÊN BỆNH NHÂN PARKISON. VMJ [Internet]. 31 Tháng Bảy 2022 [cited 9 Tháng Tám 2022];516(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3037