1.
Thanh Tuyền C, Thy Nhạc Vũ H, Trọng Duy Thức N, Đỗ Hồng Nhung N, Thọ L. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021. VMJ [Internet]. 31 Tháng Bảy 2022 [cited 1 Tháng Chạp 2022];516(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3046