1.
Quang Thắng B, Văn Nhơn B, Thị Trang L, Lân Hiếu N. KHẢ NĂNG GẮNG SỨC CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP SAU CAN THIỆP. VMJ [Internet]. 31 Tháng Bảy 2022 [cited 20 Tháng Sáu 2024];516(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3051