1.
Văn Thực L, Minh Tuấn N, Thành Luân N, Tiến Mạnh N, Nam Long T, Đình Hợp N, Đức Thành L. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG VÀ TĨNH MẠCH CẢNH TRONG TRÁI. VMJ [Internet]. 31 Tháng Bảy 2022 [cited 9 Tháng Tám 2022];516(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3071