1.
Văn Thư N. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH NAM ĐỊNH. VMJ [Internet]. 31 Tháng Bảy 2022 [cited 1 Tháng Chạp 2022];516(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3075