1.
Thị Khánh Tường T, Phạm Phương Thư T. ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC Ở BỆNH NHÂN CÓ TRIỆU CHỨNG CỦA HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH THEO ROME IV. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 1 Tháng Mười 2023];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3215