1.
Tấn Vinh N, Hữu Dũng N, Việt Thắng L. MỐI LIÊN QUAN NỒNG ĐỘ PROTEIN PHẢN ỨNG C VỚI XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ KIỂM SOÁT GLUCOSE MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 3 Tháng Ba 2024];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3218