1.
Thị Mỹ Hòa N. KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BỆNH TIÊU CHẢY Ở NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ ĐÔN CHÂU HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 3 Tháng Mười 2022];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3221