1.
Văn Trí T, Thái Bình N, Văn Trầm T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ, SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐỘNG KINH TẠI HUYỆN MỎ CÀY BẮC TỈNH BẾN TRE. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 2 Tháng Mười 2023];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3224