1.
Thị Minh Chính N, Trường Sơn N, Thị Thanh Huyền N, Thị Hoàng Yến P. VAI TRÒ CỦA THỰC HÀNH MÔ PHỎNG TRONG NHI KHOA ĐẾN SỰ TỰ TIN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY TRONG THỰC HÀNH KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH CHO TRẺ EM. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 27 Tháng Giêng 2023];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3227