1.
Lê An P, Ngọc Đăng T, Thị Hoài Thương Đỗ, Thị Bé Phương N, Thị Minh Trang N, Trường Viên N, Thị Tường Vy N, Thị Thu Thảo N, Trương Nhật Hạ T, Trần Minh Thư L, Tấn Tiến N. THANG ĐO NIỀM TIN SỨC KHỎE ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 4 Tháng Mười 2022];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3229