1.
Văn Vĩnh T, Minh Trí Đoàn, Xuân Vĩnh T. CHẤT LƯỢNG CỦA PHỤC HÌNH MÃO RĂNG SỨ KIM LOẠI SAU 3 NĂM. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 27 Tháng Chín 2022];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3230