1.
Thế Anh N, Hoàng Dương T. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON TRONG DỰ PHÒNG LOÉT ĐƯỜNG TIÊU HÓA Ở BỆNH NHÂN HỒI SỨC TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 2 Tháng Mười 2023];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3233