1.
Minh Anh P, Trung Thọ L. TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ BỘC LỘ CỦA PD-L1 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 2 Tháng Mười 2023];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3238