1.
Văn Giang T, Quốc Vương T, Quốc Phương N. ĐẶC ĐIỂM VÀ TIẾN TRIỂN TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN PHIM XQUANG VÀ CT NGỰC Ở CÁC BỆNH NHÂN COVID-19 CÓ VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 6 Tháng Chạp 2023];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3240