1.
Thanh Vũ P, Thị Thùy Dương N, Văn Tập N, Minh Quang L, Đức Huệ N, Thị Diện P. CONG VẸO CỘT SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC KHMER TẠI 2 TỈNH SÓC TRĂNG VÀ AN GIANG. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 3 Tháng Mười 2022];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3242