1.
Hoàng Nhân L, Thành Long N. KHẢO SÁT TỈ LỆ TRẦM CẢM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN SUY TIM ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 27 Tháng Giêng 2023];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3244