1.
Thị Vân Anh N, Văn Đàn N. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG VÀ HỆ ĐỘNG MẠCH SỐNG NỀN TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 27 Tháng Giêng 2023];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3250