1.
Văn Nút L, Đức Tín L, Hữu Thao N, Thảo Nghi L. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH BẰNG CLARIVEIN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 27 Tháng Giêng 2023];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3259