1.
Bảo Huy L, Đức Công N. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG DO KLEBSIELLA PNEUMONIA SINH ESBL TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 3 Tháng Mười 2022];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3260