1.
Huy Khánh N, Thị Vân Anh N, Hải Yến H. GIÁ TRỊ CỦA NỒNG ĐỘ TREC TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH SUY GIẢM MIỄN DỊCH BẨM SINH Ở TRẺ EM. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 11 Tháng Chạp 2023];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3268