1.
Thị Kiều Diễm L, Văn Thắng Q, Thị Lan Anh N, Thị Ngọc Bích V, Thị Thanh Huyền L. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ COPD ĐỢT CẤP CÓ VIÊM PHỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. VMJ [Internet]. 26 Tháng Tám 2022 [cited 1 Tháng Mười 2023];517(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3270