1.
Đinh Lê N, Thị Việt Hà N. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH CROHN TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 1 Tháng Mười 2023];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3607