1.
Tiểu Ngọc H, Minh Tuấn V, Thị Mỹ Khanh Đỗ. KHẢO SÁT BẤT THƯỜNG DI TRUYỀN Ở THAI KỲ CÓ ĐỘ MỜ DA GÁY DÀY TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 26 Tháng Hai 2024];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3608