1.
Thu Thủy L, Anh Tuấn P, Hoàng Ngân N, Minh Hoàng L. ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CẤP CỦA BÀI THUỐC QUYÊN TÝ THANG GIA GIẢM TRÊN MÔ HÌNH GÂY PHÙ CHÂN CHUỘT BẰNG CARRAGEENIN. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 6 Tháng Sáu 2023];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3609