1.
Thị Hồng Vân N, Lê Vĩ Chinh B, Quang Dương Đỗ, Khang Kiệt C, Ngọc Nữ Như Ý T, Quan Nghiệm L. XÂY DỰNG THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 2 Tháng Chạp 2022];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3613