1.
Văn Tại N, Văn Phúc H. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 2 Tháng Chạp 2023];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3616