1.
Huyền Sanh S, Ngọc Diễm L, Ngọc Chi Lan N, Hoàng Ngân N, Minh Hoàng L. ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA BÀI THUỐC NGŨ VỊ TIÊU KHÁT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 21 Tháng Tư 2024];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3627