1.
Văn Thao H, Quan Chí Hiếu P. SO SÁNH HIỆU QUẢ PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG SAU ĐỘT QUỴ CỦA CHÂM CỨU CẢI TIẾN CƯỜNG ĐỘ THẤP VỚI CHÂM CỨU CẢI TIẾN CƯỜNG ĐỘ CAO TRONG PHÁC ĐỒ CHÂM CỨU CẢI TIẾN VẬT LÝ TRỊ LIỆU – THUỐC BỔ DƯƠNG HOÀN NGŨ. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 26 Tháng Hai 2024];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3633