1.
Hoàng Quốc Chinh Đỗ, Quang Trung N. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CHẨN ĐOÁN VIÊM HỌNG DO LIÊN CẦU NHÓM A. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 9 Tháng Chạp 2022];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3637