1.
Thị Duyên V, Hồng Khoa P. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN VÚ TOÀN BỘ KẾT HỢP TÁI TẠO VÚ CÙNG THÌ BẰNG VẠT DIEP. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 21 Tháng Tư 2024];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3644