1.
Trường Thịnh V, Mạnh Tiến N, Minh Long Triều T, Hoàng Khang Âu, Hải Bằng B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CAN LỆCH ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 6 Tháng Chạp 2023];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3645