1.
Tuấn Linh L, Đăng Sơn N, Ngọc Cương N. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU THẬN QUA DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM VÀ DSA TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HOC Y HÀ NỘI. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 2 Tháng Mười 2023];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3646