1.
Tất Luật B, Trần Hưng H, Trung Nguyên N. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHIỄM ĐỘC MỘT SỐ KIM LOẠI TẠI TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 2 Tháng Mười 2023];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3647