1.
Thị Minh Phượng B, Thế Điệp N, Như Quỳnh T, Thị Thúy Diệu H. NHẬN XÉT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU VỚI MICROALBUMIN NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP II TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 2 Tháng Ba 2024];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3652