1.
Thị Thủy T, Thị Tuyết C, Quang Dũng N. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI MẮC BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN 3-5 CHƯA ĐIỀU TRỊ THAY THẾ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ NĂM 2021-2022. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 6 Tháng Chạp 2023];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3659