1.
Vathanak T, Tuấn Anh H, Kiến Nhật P. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NÂNG MŨI BẰNG VẬT LIỆU NHÂN TẠO KẾT HỢP SỤN TỰ THÂN. VMJ [Internet]. 13 Tháng Mười-Một 2022 [cited 27 Tháng Giêng 2023];519(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3660